Algemene voorwaarden

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. 

1. Aansprakelijkheid

OranjeBox stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan OranjeBox niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. OranjeBox vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat OranjeBox geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Ondanks het feit dat OranjeBox zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OranjeBox niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.  
Hoewel OranjeBox alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OranjeBox geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.  
Deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.  
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.  

2. Intellectueel eigendom 

 

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij OranjeBox en worden beschermd door auteursrecht, merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan OranjeBox of aan de licentiegever. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OranjeBox. 

3. Wijzigingen 

OranjeBox behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. 

4. Retourbeleid

OranjeBox is een leverancier van een gratis box met daarin mogelijk verschillende bederfelijke waren die niet lang houdbaar zijn. Daarom is het recht van retour (heroepingsrecht) niet van toepassing. De producten in onze OranjeBox boxen kunnen een korte houdbaarheid hebben. Het is om deze reden dus niet mogelijk uw OranjeBox Box te retourneren. Heeft u nog vragen over ons retourbeleid, neem dan, neem dan contact op met onze klantenservice. 

5. Verzendbeleid

a)  Wij bezorgen enkel binnen Nederland. Kosten voor bezorgen zijn er niet voor de consumenten en zal door de fabrikanten betaald worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en kan dus voorkomen dat dit niet haalbaar blijkt en dat U alsnog gevraagd wordt om verzendkosten te betalen. U heeft dan uiteraard ten allen tijde het recht om de box te annuleren. 

​ 

b) De bezorging wordt niet door OranjeBox zelf uitgevoerd maar door een derde partij die namens OranjeBox de fullfilment en verzending voor zijn rekening neemt. OranjeBox is niet aansprakelijk voor verkeerde aflevering of eventuele vertragingen van de bezorging. 

​ 

c) Wij proberen de door u bestelde OranjeBox in de zomermaanden (mei, juni, juli) voor verzending aan te bieden bij onze koeriersdienst. Reden hiervoor is de grote hoeveelheid van de boxen en het benodigde voorwerk. De opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
 

d) Retourzendingen zijn niet toegestaan, check punt 4 retourbeleid 

6. Geschillen 

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Contact: info@oranjebox.nl